İnsan Kaynakları Ve Bordrolama

İnsan Kaynakları Ve Bordrolama

YAN_Bodrolama
shadow

Bırakın Biz Halledelim!

B

ordrolama Hizmetleri
Şirket personelinin ilgili vergi ve SGK mevzuatlarına uygun aylık bordrolarının, maaş ödeme listelerinin, ücret hesap pusulalarının, muhasebe sistemine atılması gereken ücret tahakkuk kaydının hazırlanması, personel SGK işe giriş işten çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, personel çıkış işlemleri ile ilgili kıdem, ihbar ve izin karşılıklarının hesaplanması ve benzeri tüm bordrolama hizmetlerini sunuyoruz.

SGK Teşvikleri
Kullandığımız yazılım aracılığıyla yürürlükte olan kanunlardan doğan SGK Teşviklerinizi tespit ederek aylık olarak teşvik başvurularınızı gerçekleştiriyoruz.

Muhasebe Personeli Eğitimi
Muhasebe personeli eğitimi Personelinize, muhasebe ya da bordrolama ile ilgili gelişmesini istediğiniz alanlarda, dilediğiniz muhasebe programında yetkinlik kazanması için ya da şirketinizin muhasebe sistemine olan hakimiyetini arttırmaya yönelik eğitim ve gelişim hizmetleri sunuyoruz.
Geliştirdiğimiz işbirlikleri aracılığıyla, ihtiyaç duyduğunuz özelliklerdeki muhasebe personelini buluyor, yetkinliklerini ölçüyor ve şirket profilinizi göz önünde bulundurarak ekibinize katkı sağlayacağına inandığımız adayları sizlerle tanıştırıyoruz.

Personel Sözleşmeleri
İhtiyaç duyduğunuz personel sözleşmelerini, İş Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemeleri gözeterek sizin için hazırlıyoruz.