Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

YAN_Danismanlik
shadow

Bırakın Biz Halledelim!

1

-) Mali Danışmanlık

Ticari hayatınızda karşılaşabileceğiniz finansal sorunlara yönelik Mali Danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Muhasebe ve Finansal Raporlama Sistemleri Kuruluşu Kompleks muhasebe işlemlerini ve finansal çıktıları, şirket yöneticilerine daha yalın ve anlaşılır bir dilde sunabilmek adına muhasebe ve finansal raporlama sistemleri geliştiriyoruz. İhtiyacınız doğrultusunda gider bazlı, proje esaslı ya da talebiniz doğrultusunda mevcut sisteminizden daha sadeleştirilmiş formatlarda raporlama sistemleri oluşturuyor ve bu sistemlerin etkin bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. Mali verilerden yararlanarak operasyonel karar alma hakimiyetinizi arttırıyoruz.

 • Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Sık sık değişen vergi mevzuatlarında güncel kalmanızı sağlıyor ve vergi riskinizi yönetiyoruz. Yoruma açık düzenlemeler ve çok çeşitli mevzuatlar karşısında öngörülemeyen cezai yaptırımlarla karşılaşma ihtimalinizi minimize ederken, şirketiniz özelinde yaptığımız değerlendirmelerle muafiyet ve istisna avantajlarını kullanmanızı, vergi mevzuatlarının sağladığı teşvik ve indirim fırsatlarını kaçırmamanızı sağlıyoruz.

 • Teknopark ve Ar-Ge Danışmanlığı

Geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde konusunda uzmanlardan oluşan ağımızla, teknopark proje başvurularında, Ar-Ge merkezi dönüşüm ve kuruluşlarında, proje adam/ay hesaplamaları, teknik bordrolama, proje yönetimi, teknik ve mali analiz konularında Teknopark ve Ar-Ge ve Tasarım merkezi şirketlerine yönelik çeşitli destek danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

 • UFRS Raporlama Danışmanlığı

Yasal finansal raporlama çerçevesinden Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde yapılan raporlamalara geçişte, yeni yayınlanan standartlara geçiş uygulamalarında ve UFRS uygulamalarına yönelik raporlama danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

2 -) Hukuk Danışmanlığı

 • Tescil ve Sicil İşlemleri

Şirket kuruluş işlemlerinde, genel kurul organizasyonlarında, sermaye
artış ve azalış işlemlerinde, hisse senedi devir, esas sözleşme tadil, tasfiye,
birleşme, nevi değişikliği, pay senedi basımı gibi tescile tabi tüm işlerde
danışmanlık hizmetleri sunuyor ve süreci sizin adınıza yönetiyoruz.

 • Sözleşme Danışmanlıkları

Şirket esas sözleşmesinin oluşturulmasında, hisse devir ve ortaklık
sözleşmelerinin hazırlanmasında, ticari sözleşmelerinizin kontrolünde ve
personel sözleşmelerinizde oluşan bilgi birikimimiz ile danışmanlık
sağlıyor, geleceği öngören modeller oluşturuyoruz.

 • KVKK Uyum Danışmanlığı

Birlikte hareket ettiğimiz bilişim hukuku uzmanları ile, Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülükleriniz konusunda
bilgilenmenizi sağlıyor, şirketinizin kişisel veri envanterinin, veri koruma
politikasının, KVKK ile uyumlu idari dokümanların hazırlanması konusunda
danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.

3 -) Start-up Danışmanlığı

Teknopark, Ar-Ge Tasarım Merkezleri mevzuatlarında oluşmuş olan bilgi birikimi ve tecrübelerimizle, Start-up’ların kuruluş, devir ya da yatırım alma evrelerine yönelik bütünleşik hizmetler sunuyoruz.

 • Vergi ve SGK Teşvikleri senaryo çalışmaları
 • “Due Diligence” Hizmetleri
 • Talep edilen formatta yatırımcı raporlamaları
 • Mevzuat/Teşvik takip ve bilgilendirmeleri
 • Vergi ve Hukuk Danışmanlıkları