Muhasebe & Mali Müşavirlik

Bütün İşlemleriniz Güvende!

YAN_MaliMuhasebe
shadow

Bırakın Biz Halledelim!

M

uhasebe Hizmetleri
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre müşterilerimizin yasal defterlerini tutuyor ve vergi beyannamelerini hazırlıyoruz. Şirketiniz bünyesinde tutulan muhasebe kayıtlarını, düzenlenen ve gelen faturaları, aylık olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde kontrol ediyor ve beyannamelerinizi onaylıyoruz. Muhasebe ve vergi mevzuatı ile ilgili ihtiyaç duyulan konularda mali müşavirlerimiz tarafından danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.

Tescil ve Sicil İşlemleri
Şirket kuruluş işlemlerinde, genel kurul organizasyonlarında, sermaye artış ve azalış işlemlerinde, hisse senedi devir, esas sözleşme tadil, tasfiye, birleşme, nevi değişikliği, pay senedi basımı gibi tescile tabi tüm işlerde danışmanlık hizmetleri sunuyor ve süreci sizin adınıza yönetiyoruz.

Muhasebe Sistemlerinin Kurulması
Muhasebe sistemini şirket bünyesinde kurmak isteyen müşterilerimiz için taleplerini yerine getirecek muhasebe sistemleri kuruyor, sistemlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışması için danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz.

Finansal Raporlamalar
Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda finansal raporlama formatları hazırlıyor ve haftalık, aylık, üç aylık olmak üzere istenilen sıklıkta finansal raporlamalar gerçekleştiriyoruz.

KDV İade İşlemleri
KDV iadesine esas listelerin hazırlanması, iade tutarlarının tespit edilmesi, KDV İade Raporu’nun hazırlanması ve KDV İade işlemleri ile ilgili her türlü danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sağlıyoruz.

  • Yasal defterlerin Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulması
  • Aylık, üçer aylık ve yıllık tüm vergi beyannamelerinin hazırlanması ve Vergi İdaresine elektronik ortamda gönderilmesi
  • İlgili mevzuat çerçevesinde bilanço-gelir tablosu hazırlanması
  • Aylık, üç aylık ve yıllık dönemlerde talebe uygun formatta finansal raporlama yapılması
  • e-Defter, e-Fatura ve diğer benzer uygulamalarda destek hizmetleri
  • Katma Değer Vergisi İade İşlemleri
  • İrtibat bürolarının muhasebe süreci, beyanname, bordro işlemleri ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması
  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında Teknopark vergi ve SGK uygulamaları ile ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması ve beyanlarının verilmesi, aylık ve yıllık muafiyet raporlarının mali verilerinin hazırlanması.